Homocysteine ช่วยชี้วัดความเสี่ยงการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ

Homocysteine เป็นสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังด้านในของหลอดเลือดโดยตรง

Homocysteine เป็นสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังด้านในของหลอดเลือดโดยตรง ดังนั้น ถ้ามี สูงขึ้นเป็นเวลานานติดต่อกัน  ผนังด้านในหลอดเลือดจะเริ่มขรุขระและเริ่มมีตะกรันไขมันมาสะสม ในที่สุดก็จะเกิดการอุดตันหรือตีบแคบลง

Metabolic Panel

Metabolic Panel ตรวจเพื่อดูระบบการเผาผลาญ

Metabolic Panel ตรวจเพื่อดูระบบการเผาผลาญ สำหรับ ผู้ที่อยากเช็ค หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยและการเผาผลาญในร่างกาย