เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำก่อน หลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์

เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์

บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจสารคัดหลั่งต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำก่อน
และหลังตรวจวิเคราะห์ โดย นักเทคนิคการแพทย์

บริการ

บริการ

บริการ

ความรู้สุขภาพ

งานบริการที่ท่านจะได้รับจาก คลินิกแลป
งานบริการที่ท่านจะได้รับจาก คลินิกแลป

งานบริการที่ท่านจะได้รับจาก คลินิกแลป

1. บริการการเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจ
2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
3. การรายงานผล และ อธิบายผลการตรวจ จาก นักเทคนิคการแพทย์

Line
งานบริการที่ท่านจะได้รับจาก คลินิกแลป

งานบริการที่ท่านจะได้รับจาก คลินิกแลป

1. บริการการเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจ
2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

1. บริการการเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจ
2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Line
คลินิกแลป หรือ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คืออะไร?
คลินิกเทคนิคการแพทย์ คืออะไร?

คลินิกแลป หรือ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คืออะไร?

คลินิกแลป คือ คลินิกที่ให้บริการการตรวจสุขภาพโดยการ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ รวมถึงการตรวจสารคัดหลั่ง ต่าง ๆ จากร่างกาย ถ้าพูดให้ง่าย ก็คือการยกห้องปฏิบัติการ หรือ ...
Line
คลินิกเทคนิคการแพทย์ คืออะไร?

คลินิกแลป หรือ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คืออะไร?

คลินิกแลป คือ คลินิกที่ให้บริการการตรวจสุขภาพโดยการ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ รวมถึงการตรวจ...

คลินิกแลป คือ คลินิกที่ให้บริการการตรวจสุขภาพโดยการ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ รวมถึงการตรวจสารคัดหลั่ง ต่าง ๆ จากร่างกาย

Line
ทำไมต้อง ตรวจเลือด
ทำไมต้อง ตรวจเลือด

ทำไมต้อง ตรวจเลือด

ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ หลายโรคไม่สามารถวินิจฉัยได้ทันที แต่จำเป็นต้องมีการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และนำผลที่ได้มาประกอบการวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษา

Line
ทำไมต้อง ตรวจเลือด

ทำไมต้อง ตรวจเลือด

ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ หลายโรคไม่สามารถวินิจฉัยได้ทันที แต่จำเป็นต้องมีการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ...

ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ หลายโรคไม่สามารถวินิจฉัยได้ทันที แต่จำเป็นต้องมีการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และนำผลที่ได้มาประกอบ...

Line
ช่วยกัน บริจาคเลือด
ช่วยกัน บริจาคเลือด

ช่วยกัน บริจาคเลือด สำหรับผู้ที่มีหมู่เลือดพิเศษ

มาช่วยกัน บริจาคเลือด สำหรับผู้ที่มีหมู่เลือดพิเศษ จากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการขาดแคลนเลือดสำหรับผู้ป่วย อยู่บ่อยครั้งจน 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการขาดแคลน...

Line
ช่วยกัน บริจาคเลือด

ช่วยกัน บริจาคเลือด สำหรับผู้ที่มีหมู่เลือดพิเศษ

จากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการขาดแคลนเลือด...

จากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการขาดแคลนเลือดสำหรับผู้ป่วย อยู่บ่อยครั้งจน 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการขาด...

Line
previous arrow
next arrow

สาขาบริการ

สาขาบริการ

มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   07.00 – 20.00
เสาร์                07.00 – 17.00
อาทิตย์            07.00 – 12.00

Tel/Fax  : 087 507 9829
Line Id : @mahachaitlc
E-mail : mahachaitlc2008@gmail.com

เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช (อ่อนนุช ซ.67/3)

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   07.00 – 18.00
เสาร์                07.00 – 17.00
อาทิตย์            07.00 – 12.00

Tel/Fax  : 098 503 7515
Line Id : @healthlabathome
E-mail : hhealthlab@gmail.com

เฮลท์แลป สาขา หัวหิน

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   07.00 – 20.00
เสาร์                07.00 – 17.00
อาทิตย์            หยุด

Tel/Fax  : 094 494 5649
Line Id : @healthlabclinic
E-mail : info.healthlab@gmail.com

นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา (หัวหิน ซ.112)

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   07.00 – 17.00
เสาร์                07.00 – 17.00
อาทิตย์            07.00 – 17.00

Tel/Fax  : 085 119 6463
Line Id : nucharathealthlab
E-mail : nucharat.healthlab@gmail.com