โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ + (std+)

Sexually Transmitted Diseases Plus ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบ พลัส

Sexually Transmitted Diseases Plus ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบ พลัส สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ และเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกเชื้อที่มีความสัมพันธ์ กับการติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์

ซิฟิลิส ( Syphilis )

ซิฟิลิส (Syphilis)

ซิฟิลิส (Syphilis) อีกหนึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ไม่น้อยเลย เมื่อเทียบกับโรคเอดส์ โรคหนองในแล้ว

Weight Sensor ตรวจยีนบอกวิธี ลดน้ำหนัก

ตรวจยีน บอกวิธีลดน้ำหนัก

โรคอ้วน คือ โรคที่เรามีค่า BMI เกิน ไม่ได้หมายถึงรูปร่าง หรือร่างกาย แต่เรากำลังพูดถึง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจนทำให้ ค่า BMI เกิน และก่ออันตรายต่อสุขภาพคุณมากกว่า

Nutrigenesis กินอาหารให้เหมาะกับ ยีน

Nutrigenesis การศึกษาหายีนหรือพันธุกรรม ที่สอดคล้องกับอาหารหรือสารอาหารที่รับประทาน

การศึกษาหา ยีน หรือ พันธุกรรม ที่สอดคล้องกับอาหารหรือสารอาหารที่รับประทานเข้าไปว่า ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร และ มีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต หรือกลุ่มโรค NCDs ( Non-Communicable Diseases)