วิตามินดี

วิตามินดี เป็นวิตามินที่มีความสำคัญมากตัวหนึ่ง เพราะช่ว […]

ซิฟิลิส ( Syphilis )

ซิฟิลิส (Syphilis)

ซิฟิลิส (Syphilis) อีกหนึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ไม่น้อยเลย เมื่อเทียบกับโรคเอดส์ โรคหนองในแล้ว

Weight Sensor ตรวจยีนบอกวิธี ลดน้ำหนัก

ตรวจยีน บอกวิธีลดน้ำหนัก

โรคอ้วน คือ โรคที่เรามีค่า BMI เกิน ไม่ได้หมายถึงรูปร่าง หรือร่างกาย แต่เรากำลังพูดถึง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจนทำให้ ค่า BMI เกิน และก่ออันตรายต่อสุขภาพคุณมากกว่า