กิน โปรตีน มีประโยชน์ อย่างไร?

โปรตีน มีประโยชน์อย่างไร

โปรตีน คือสารอาหาร 1 ใน 5 ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายคนเรา เพราะภายในร่างกายประกอบด้วยโปรตีนถึง 80%
โดยมีหน่วยย่อยที่เรียกว่า กรดอะมิโน เป็นตัวทำงาน

เค็ม ไม่เค็ม ก็มีโอกาสเป็นโรค ไต ได้อยู่นะ

หน้าที่ของไตคือช่วยปรับโซเดียมในร่างกายให้สมดุล

หน้าที่ของไตคือช่วยปรับโซเดียมในร่างกายให้สมดุล แต่หากร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกิน…จนไตไม่สามารถขับออกได้ทัน ก็จะเกิดโซเดียมสะสมในเลือดสูง