fbpx
Follow us :
น้ำตาลสะสม

น้ำตาลสะสม หรือ Hb A1c คืออะไร

โดยปกติการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดทั่วๆ ไป หรือ Fasting Blood Sugar (FBS) จะเป็นการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 6 – 8 ชั่วโมง 

ซึ่งเป็นการตรวจระดับน้ำตาลในช่วงระยะเวลาไม่นานก่อนจะมาเจาะเลือดเท่านั้น ค่าที่ได้จะไม่ค่อยคงที่เนื่องจากไวต่ออาหารที่ทานเข้าไปในช่วงนั้นๆ ในขณะที่การตรวจ น้ำตาลสะสม หรือ Hb A1c จะเป็นการตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเป็นการตรวจน้ำตาลที่เกาะอยู่กับสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงซึ่งเรียกว่า ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) น้ำตาลชนิดนี้จะเกาะอยู่นานเท่าอายุของเม็ดเลือดแดง คือ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทำให้เราไม่จำเป็นต้องงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด

น้ำตาลสะสม หรือ Hb A1c

เรามาดูความสำคัญของการตรวจ Hb A1c กันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ

1.ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน โดยการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป หรือตรวจควบคู่กับการตรวจ FBS ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

2.ช่วยในการประเมินผลการรักษาโรคเบาหวาน

3.ช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

แต่ทั้งนี้ทั้งน้ั้นการตรวจ HbA1c ก็มีข้อจำกัดบางประการ คือถ้าผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดแดง เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจาง โรคไต โรคตับ เป็นต้น อาจทำให้ค่าระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้

ผมแอบคาดหวังเล็กๆว่า บทความนี้จะทำให้ท่านมีความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์เกี่ยวกับรายการตรวจที่ชื่อว่า HbA1c นี้นะครับ สุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณผู้อ่านทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ดี รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย และอย่าลืมควบคุมปริมาณของน้ำตาลที่บริโภคในแต่ละวัน (ไม่ควรเกินประมาณ 8 ช้อนชา หรือ 40 กรัมต่อวัน) กันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ

สนใจการตรวจสุขภาพสอบถามได้ที่ healthlabclinic หรือ มหาชัยทีแแอลซี

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายได้ที่

มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

DHEAs
ตรวจ DHEAs เช็คความ...แก่
ภาวะหัวใจขาดเลือด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack) กับ ภาวะกรดไหลย้อน (Heartburn) เส้นบางๆที่กั้นด้วยชีวิต
ประโยชน์ของกาแฟ
3 ประโยชน์ของกาแฟ ว่าทำไมจึงเป็นเครื่องดื่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

บทความยอดนิยม

ซิฟิลิส (Syphilis)
Syphilis
Long COVID
Long COVID
ให้ยีนบอกวิธีลดน้ำหนัก
Weight Sensor ตรวจยีน บอกวิธีลดน้ำหนัก
มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา
เลือกช่องทางนัดหมาย