เฮลท์แลบ คลินิก ตรวจเลือด

(Thailand) เฮลท์แลบคลินิก ให้บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพเป็นกลุ่ม รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และการแปลผลตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ โดยให้บริการทั้งใน และนอกสถานที่

Read More

CERVICAL CANCER

If we are to think of cancer that occurs in women, most people would think of ‘Cervical Cancer.’ Cervical cancer is an unwitting threat that also likes to…

Read More

STROKE

Stroke is a condition where the blood supply to your brain is interrupted or decreased due to clocked vain or broken blood vessels. With no immediate treatment, a…

Read More