เฮลท์แลบ คลินิก ตรวจเลือด

(Thailand) เฮลท์แลบคลินิก ให้บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพเป็นกลุ่ม รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และการแปลผลตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ โดยให้บริการทั้งใน และนอกสถานที่

Read More

Promotion Month of Love

Health check 13 items General health check for every person, who love good health and health care. Complete blood count (CBC). Urine analysis (UA). Fasting blood sugar (FBS)….

Read More