fbpx
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ
Follow us :
images (1)

การดูแลรักษาตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน การตรวจสิ่งเหล่านี้เพิ่ม ทำให้ดูแลเบาหวานและป้องกันโรคแทรกซ้อนดีขึ้น

ฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ( Hemoglobin A1C ; Hb A1C ) เป็นการตรวจเพื่อดูค่าเฉลี่ยน้ำตาลในช่วง 2 – 3 เดือนก่อนตรวจว่าคุมได้ดีเพียงใด

Hemoglobin เป็นสารในเม็ดเลือดแดงที่มีหน้าที่พาออกซิเจนไปส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่ออยู่ในร่างกาย เมื่ออยู่ในกระแสเลือดจะมีส่วนของฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลมาเกาะเรียกว่า Hb A1C ค่า Hb A1C จะสูงถ้าน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอด และจะบอกถึงค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา  เนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีอายุเพียงประมาณ 120 วัน

จากการศึกษาพบว่า ถ้าคุมเบาหวานให้ดีลด HbA1C ลง 1% จะลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ ตา ไต เส้นประสาท  ลงได้ 35% ลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 14% และลดอัตราตายที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานได้ 21%

ควรตรวจ HbA1C ปีละ 1-4 ครั้ง เพื่อประเมินผลการควบคุมเบาหวาน โดยถือว่าการควบคุมเบาหวานที่ดี  ควรมีระดับ Hb A1C ไม่เกิน 7% และจะดีมากถ้าคุมให้ลดได้ถึงน้อยกว่า6%

ไต อาจประเมินปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหวานมานานเกิน 5 ปี โดยตรวจพิเศษจากปัสสาวะ (URINE MICROALBUMIN) ซึ่งจะเป็นตัวบอกเหตุได้เร็วที่สุดถ้าเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ไต ทำให้ป้องกันปัญหาลุกลามได้แต่เนิ่นๆ การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไตปีละครั้ง และการพบแพทย์โรคไตก็อาจจะจำเป็นในบางกรณี

ตา ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคที่ตาง่ายกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน เช่น ต้อกระจก กระจกตาถลอก และที่สำคัญ คือ เบาหวานเข้าจอประสาทตา เป็นสาเหตุสำคัญของตาบอด ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรพบจักษุแพทย์ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อขยายม่านตา ตรวจจอประสาทตาโดยละเอียด

การรักษาด้วยเลเซอร์ เมื่อพบความผิดปกติที่สำคัญจะลดการสูญเสียการมองเห็นได้มากกว่าครึ่ง

เท้า ผู้ป่วยเบาหวานเกิดแผลที่เท้า 15% ตลอดชั่วชีวิต แผลอาจเกิดโดยไม่รู้สึกตัว และใช้เวลารักษานาน นอกจากนี้โอกาสถูกตัดเท้าสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน 15-46 เท่า การตรวจเท้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์ที่ชำนาญเพื่อประเมินความเสี่ยง จะทำให้ดูแลเท้าได้อย่างรอบคอบ ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเท้าได้มากกว่าครึ่ง

การตรวจสุขภาพเท้าประกอบด้วย

1.    ประเมินผิวหนัง รอยช้ำและรูปร่างเท้า

2.    ตรวจสอบประสาทสัมผัส

3.    ตรวจหาจุดรับน้ำหนักที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา

ระบบหลอดเลือด การตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ่ โดยการใช้เครื่องวัด ABI (Ankle-Brachial Index) ช่วยบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อัมพาต

อัมพฤกษ์ ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติ สามารถพิจารณาให้ยาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง

ข้อบ่งชี้ในการตรวจวัด ABI

1.    เป็นเบาหวานอายุมากกว่า 50 ปี

2.    เป็นเบาหวานอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี ร่วมกับ

–  เป็นเบาหวานนานเกิน 10 ปี

–  สูบบุหรี่ ไขมันในเลือสูง  ความดันโลหิตสูง

iStock_000003503527XSmall_2

เป้าหมายที่ควรควบคุมให้ได้

1.    FPG < 120 น้ำตาลตอนเช้าก่อนอาหารควรต่ำกว่า 120 มก.%

2.    HbA1C < 7 ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม (ตรวจทุก 3-6 เดือน) ควรน้อยกว่า 7% แสดงถึงว่าควบคุมเบาหวานได้ดีเสมอต้นเสมอปลาย

3.    CHOLESTEROL < 200 ; TRIGLYCERIDE < 150 ; HDL  >  40 ; LDL  <  100
ระดับไขมันในเลือด ควรดูแลให้คอเลสเตอรอลน้อยกว่า 200 มก.%  ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า 150 มก.% ไขมันดี (เอชดีแอล) มากกว่า 40 มก.% และไขมันร้าย (แอลดีแอล) น้อยกว่า 100 มก.% เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และเส้นเลือดสมองตีบ

4.    BMI < 25 น้ำหนักตัวต้องไม่มากเกิน คือ BODY MASS INDEX  น้อยกว่า 25 กิโลกรัม  น้ำหนักตัวหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

5.    BP < 130/80 mm. Hg ปกติความดันโลหิตสูงไม่ควรเกิน 140/90 mm. Hg ในผู้ป่วยเบาหวานพบว่า ถ้าต่ำกว่า 130/80 mm.Hg จะเกิดผลดีกว่า  เพราะลดโอกาสเกิดไตเสื่อม

6.    NO SMOKING บุหรี่มีผลเสียทุกมวนที่สูบ ทำให้เส้นเลือดหัวใจสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น  ผู้ป่วยเบาหวานต้องไม่สูบบุหรี่

เป้าหมายที่ควรควบคุมให้ได้

1.    FPG  < 120

2.    HbA1C <  7

3.    CHOLESTEROL  <  200 ; TRIGLYCERIDE  < 150 ; HDL  >  40 ; LDL  <  100

4.    BMI  <   25

5.    ความดันโลหิต  <  130/80 mm. Hg

6.    NO SMOKING

จาก www.bangkokhealth.com

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายได้ที่

มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา
เลือกช่องทางนัดหมาย
MAHACHAI TLC MAHACHAI BRANCH
HEALTH LAB HUA HIN BRANCH
NUTRAT HEALTH LAB (HUA NA – SOI 112)
Appointment
HEALTH LAB ON NUT BRANCH

You cannot copy content of this page