fbpx
Follow us :

ตรวจระบบเผาผลาญ

ระบบการเผาผลาญ

ตรวจระบบเผาผลาญ

รายการตรวจสุขภาพพื้นฐาน ประกอบด้วย 13 รายการตรวจ

 • ระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
 • การทำงานของไต เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคไตวาย
 • เช็คค่าเคมีในตับ เพื่อประเมินการทำงานของตับทั้งหมด
 • เช็คอิเล็กโตรไลท์ ( Na/K/Cl/CO2) ดูสมดุลในเลือด
 • ระดับแคลเซียมในเลือด เหมาะสำหรับ
 • ผู้รักการดูแลสุขภาพ
 • ผู้ชายและผู้หญิง อายุมากกว่า 40 ปี
 • ผู้ที่อยากเช็ค หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยและการเผาผลาญในร่างกาย

การอดหรืองดอาหารเพื่อตรวจเลือดนั้นเป็นการงดเพื่อตรวจ เบาหวานกับ ไขมัน  การงดอาหารในที่นี้หมายถึง การงดอาหารและเครื่องดื่ม แต่สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ ในกรณีตรวจเบาหวานและไขมันควรงด 6-8 ชม. และ 8-12 ชม. ซึ่งการงดอาหารก่อนตรวจจะทำให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง และแม่นยำที่สุด

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะ ถ้าไม่มีโรคประจำตัว หรือญาติพี่น้อง ยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่มีใครเป็นมะเร็ง เบาหวาน โรคไต ความดัน ไขมัน ธาลัสซีเมีย ก็ตรวจตามช่วงอายุ เช่น อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจเบาหวาน ไขมัน เป็นหลัก แต่ถ้าเป็นโรคที่ต้องทานยาประจำ ต่อเนื่องนานๆก็ควรตรวจการทำงานของตับและไตเพิ่มด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หรือในกรณีที่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคต่างๆ อย่างที่กล่าวข้างต้น ก็ควรเพิ่มการตรวจเช็ครายการนั้นเพิ่มเติม

แต่ทั้งนี้ แนะนำว่าก่อนเข้ารับการตรวจควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ หรือนักเทคนิคการแพทย์ก่อนการตรวจเช็คจะดีกว่าค่ะ

 • ถ้าต้องการตรวจเบาหวาน หรือไขมัน ก็ให้งดอาหารมา 6- 8 ชม. และ 8-12 ชม.ตามลำดับ
 • ดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ
 • ในกรณีที่ต้องทานยาที่มีผลกับการตรวจเลือด ควรงดยาก่อนตรวจ
 • ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไป

เป็นคำถามที่พบบ่อยมาก แต่ถ้ามองในมุมกลับกัน ถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพ ก็จะไม่เจออะไรผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้ามีความผิดปกติอะไรขึ้นมา แทนที่จะสามารถรักษาได้ กลายเป็นว่ารักษาไม่ทันแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น  ซึ่งเราจะไม่ได้ยินประโยคนี้ถ้าเราหมั่นตรวจเช็คสุขภาพ รู้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ดีกว่าปล่อยให้เป็นอะไรมากๆแล้วมารักษา

รายการตรวจหลัก ๆ

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์, ไวรัสตับ บี, ซิฟิลิส
 • ความสบูรณ์ของเลือด ดูภาวะโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย
 • หมูเลือดทั้ง ABO,Rh