ตรวจ ภูมิแพ้ 44 รายการ (Allergy Test 44 Items)

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ เป็นการตรวจหาสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือภูมิแพ้ทั้งหมด 44 รายการ จากการแพ้แบบเฉียบพลัน หรือ เกิดอาการทันที หลังจากสัมผัส 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD)

Sexually Transmitted Diseases ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Sexually Transmitted Diseases ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รายการตรวจพื้นที่แนะนำ สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ จากการมีเพศสัมพันธ์

ไทรอยด์ มีผลต่อสตรี ตั้งครรภ์ อย่างไร?

ไทรอยด์ ในสตรีตั้งครรภ์

ไทรอยด์ฮอร์โมน มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานให้การตั้งครรภ์นั้นปลอดภัย และลูกออกมาสมบูรณ์ เพราะ T3 และ T4 ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยจะทำงานพร้อมกับโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของระบบประสาทและสมองของทารก

ตรวจสุขภาพ ผู้ชาย (M Health)

Male Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้ชาย

Male Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้ชาย สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้ชาย อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง

ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง (F Health)

Female Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง

Female Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้หญิง อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง