fbpx
เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ
Follow us :
โรคตับจากแอลกอฮอล์

โรคตับ จาก แอลกอฮอล์

โรคตับ จากแอลกอฮอล์

“ ตับ ” เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนรองจากสมอง เนื่องจาก ตับ มีหน้าที่ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยใน ระบบเผาพลาญ และการย่อยอาหาร การควบคุมระดับน้ำตาล และ คลอเลสเตอรอลในเลือด การช่วยร่างกายใน ภาวะติดเชื้อ และการช่วยกรองสารพิษออกจากร่างกาย เป็นต้น

ในปัจจุบันการดื่ม แอลกอฮอล์ ก็เป็นอีกสาเหตุหลักที่พบมากที่ทำให้เกิด โรคตับ เรื้อรัง การดื่ม แอลกอฮอล์ ในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่ตับตั้งแต่การมีไขมันสะสมในตับจนกลายเป็น ตับแข็ง เนื่องจากในภาวะปกติ ตับ สามารถที่จะซ่อมแซมและฟื้นฟูเองได้ แต่การดื่ม แอลกอฮอล์ ได้ปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานจะทำให้เซลล์ตับบางส่วนตายลง จน ตับ เกิดความเสียหายและไม่สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้ตามเดิม

โรคตับ จาก แอลกอฮอล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ตามพยาธิสภาพและการดำเนินของโรค ได้แก่

            1.ภาวะไขมันสะสมในตับ พบได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการและตับสามารถกลับมาสภาพเดิมได้หลังหยุดดื่มในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

            2.โรคตับอักเสบ สามารถเกิดได้ทั้งในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆเป็นระยะเวลานานและผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆแต่ในระยะเวลาสั้น เช่น การดื่มหนักรวดเดียวในคราวเดียว ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการตับอักเสบเฉียบพลัน ในบางรายตับสามารถกลับไปเป็นปกติได้ แต่บางรายก็รุนแรงจนทำให้เป็นตับแข็งหรือเสียชีวิต

            3.โรคตับแข็ง เมื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคตับจากแอลกอฮอล์ มีการดำเนินไปของโรคจนเป็นโรคตับแข็ง จะไม่สามารถรักษาให้กลับเป็นปกติได้ ทำได้เพียงเลิกดื่มเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตับที่อาจเพิ่มขึ้นได้เท่านั้น

แนวทางการรักษาและการป้องกัน

การรักษาผู้ป่วยโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์มีหลากหลายวิธี ได้แก่ การให้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์และยาในกลุ่มแอนตี้ไซโตไคน์เพื่อลดความอยากแอลกอฮอล์และลดการกลับมาดื่มอีกของผู้ป่วย การรักษาควบคู่กับการดูแลภาวะโภชนาการ หรือแม้แต่การปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งนี้วิธีการรักษาในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรค

อย่างไรก็ตามก่อนที่โรคจะดำเนินไปจนถึงระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ว วิธีรักษาและป้องกันการเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดก็คือการเลิกดื่มสุราและแอลกอฮอล์ นอกจากจะเป็นผลดีต่อตับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้วยังเป็นผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของตนเองอีกด้วย

#คลินิก#แลบ#ตรวจ#เลือด#ปัสสาวะ#ร่างกาย#สุขภาพ#ประจำปี#ใบสั่ง#แพทย์#ก่อนเข้างาน#สมุทรสาคร#มหาชัย#ทีแอลซี#เฮลท์แลบ#ประจวบคีรีขันธ์#หัวหิน#หัวนา

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายได้ที่

มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา
เลือกช่องทางนัดหมาย
MAHACHAI TLC MAHACHAI BRANCH
HEALTH LAB HUA HIN BRANCH
NUTRAT HEALTH LAB (HUA NA – SOI 112)
Appointment
HEALTH LAB ON NUT BRANCH

You cannot copy content of this page