fbpx
Follow us :
บุหรี่,นิโคติน,โคตินีน,เลือด,ปัสสาวะ,น้ำลาย

สารจากบุหรี่…อยู่ที่ไหนบ้าง

รู้หรือไม่ เมื่อเราสูบบุหรี่ จะตรวจพบ “สารนิโคติน” ได้ทั้งจากเลือด และปัสสาวะ  นิโคตินที่สูดดมเข้าไปบางส่วนจะเปลี่ยนไปเป็น “สารโคตินีน” ซึ่งสามารถอยู่ในร่างกายได้นานกว่า แต่มันจะอยู่ในร่างกายได้นานแค่ไหน และจะตรวจพบได้อย่างไร

ในกระแสเลือด

  • นิโคตินอยู่ในกระแสเลือดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับ และอยู่ได้นานถึง 72 ชม. หรือ 3 วัน
  • โคตินีนอยู่ในกระแสเลือดนาน 1 – 10 วัน ระดับสารจะลดลงเรื่อยๆ
  • ผลบวกปลอมอาจตรวจพบในคนที่ทำงานเกี่ยวกับโลหะหนัก ผู้ที่บริโภคกะหล่ำดอก บล็อกโคลี่ อัลมอนด์ และมัสตาร์ดที่มีสารไซยาเนทมากเกินไป นอกจากนี้ยังพบในยาจำพวกแอมเฟตามีนด้วย

ในปัสสาวะ

  • ทั้งสารนิโคตินและโคตินีน สามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะภายใน 3 – 4 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับตัวบุคคลที่ได้รับสาร แต่ปัญหาสำคัญคือ “ผู้ที่สูบบุหรี่มือสอง (ผู้ที่สูดดมเข้าไปไม่ใช่ผู้สูบบุหรี่) กลับพบสารนี้ในปัสสาวะนานกว่าถึง 15 – 20 วัน

ในน้ำลาย

  • โคตินีนอยู่ในน้ำลายได้นานกว่านิโคติน และอยู่ได้มากกว่า 10 ชม. จนถึง 2 – 4 วัน

สุดท้ายและท้ายสุด ทุกคนคงรู้โทษของบุหรี่กันดีอยู่แล้ว นอกจากจะทำลายสุขภาพ นำโรคมาให้แล้ว ยังต้องเสียเงินอีกต่างหาก( บุหรี่ 1 ซอง กินข้าวได้ 1- 2 มื้อกันเลย)

….ลดได้ก็ลดนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Sexually Transmitted Diseases Plus
ซิฟิลิส
Syphilis
1
Long COVID ชุดตรวจสุขภาพ หลังติดโควิด

บทความยอดนิยม

ซิฟิลิส
Syphilis
Long COVID
Long COVID
ให้ยีนบอกวิธีลดน้ำหนัก
Weight Sensor ตรวจยีน บอกวิธีลดน้ำหนัก
มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา
เลือกช่องทางนัดหมาย