Weight Sensor ตรวจยีนบอกวิธี ลดน้ำหนัก

ตรวจยีน บอกวิธีลดน้ำหนัก

โรคอ้วน คือ โรคที่เรามีค่า BMI เกิน ไม่ได้หมายถึงรูปร่าง หรือร่างกาย แต่เรากำลังพูดถึง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจนทำให้ ค่า BMI เกิน และก่ออันตรายต่อสุขภาพคุณมากกว่า

Nutrigenesis กินอาหารให้เหมาะกับ ยีน

Nutrigenesis การศึกษาหายีนหรือพันธุกรรม ที่สอดคล้องกับอาหารหรือสารอาหารที่รับประทาน

การศึกษาหา ยีน หรือ พันธุกรรม ที่สอดคล้องกับอาหารหรือสารอาหารที่รับประทานเข้าไปว่า ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร และ มีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต หรือกลุ่มโรค NCDs ( Non-Communicable Diseases)