fbpx

Tagged: dna

ตรวจ DNA 0

ตรวจ DNA บอกความสัมพันธ์ทางสายเลือด

หากคุณยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ทางสายเลือด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องอนาคตของครอบครัวหรือลูก การตรว...

0

ทำไมตรวจเชื้อ HPV สาเหตุมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะได้

ในปัจจุบัน เรามีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ หลายท่านมีความสงสัยว่า ทำไมปัสสาวะของผู้หญิงถ...

แบคทีเรีย กับ ไวรัส 0

แบคทีเรีย vs ไวรัส

เคยสงสัยกันไหม ??? ไข้หวัดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกับไวรัสแตกต่างกันอย่างไร แม้ว่าแบคทีเรียกับไวรัสจะ...