ตรวจการตั้งครรภ์

ตรวจการตั้งครรภ์

ตรวจการตั้งครรภ์ นั้นเป็นการตรวจวัดระดับของฮอร์โมน hCG (human Chorionic Gonadotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากรกของทารก สามารถตรวจพบได้ทั้งในเลือด และปัสสาวะของหญิงที่กำลังตั้งครรภ์