fbpx
Follow us :

ช่วยกันการบริจาคเลือด สำหรับผู้ที่มีหมู่เลือดพิเศษ

มาช่วยกันบริจาคเลือด สำหรับผู้ที่มีหมู่เลือดพิเศษ

จากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการขาดแคลนเลือดสำหรับผู้ป่วย อยู่บ่อยครั้งจน 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการขาดแคลน หมู่เลือดพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ที่มี หมู่เลือด Rh- โดยเฉพาะ หมู่เลือด O Rh- ซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยจะพบได้อยู่ที ร้อยละ 0.3 % หรือ 1,000 คนจะพบได้ 3 คน (ข้อมูลจากทางสภากาชาดไทย Facebook ) ทำให้มีปัญหาขาดแคลนอย่างมาก ผมจึงได้ติดต่อสอบถามไปทาง กาชาดหัวหินว่าจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเก็บข้อมูลของผู้ที่มี หมู่เลือดพิเศษ อีกทางนอกเหนือจากปัจจุบันที่ทางกาชาดได้ทำอยู่แล้ว ในเบื้องต้นไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้นส่วนตัวผมจึงอยากออกมาช่วยรณรงค์ ในเรื่องของการรู้จักหมู่เลือดของตนเอง เพื่อการดูแลตัวเองในยามฉุกเฉิน และการบริจาคเลือดกับผู้ทีมีหมู่เลือดพิเศษครับ

give blood

โดยท่านที่สนใจจะรับบริการตรวจหมู่เลือดสามารถรับบริการได้ที่

1. มหาชัย ทีแอลซี คลินิกแลบ อยู่ที่มหาชัย
เบอร์ติดต่อ 087-507-9829

2. เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ อยู่ที่หัวหิน
เบอร์ติดต่อ 094 494 5649

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องของหมู่เลือด
หากท่านที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองหมู่เลือดอะไร สามารถฝากข้อมูลหรือเข้ามาพูดคุยได้ที่ ข้อมูลผู้มีหมู่เลือดพิเศษ

กรณีฝากข้อมูล สามารถให้ไว้ได้ทั้ง email และเบอร์ติดต่อครับ

หมายเหตุ : หากมีคลินิกแล็บ หรือคลินิกตรวจเลือด อื่นๆ สนใจในการรณรงค์ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับ แต่ต้องเรียนก่อนว่าการจัดการในเรื่องนี้เป็นส่วนภาคเอกชน ซึ่งทางทีมงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกันเอง ดังนั้นลองพิจารณาดูครับ ถ้าคิดว่าเราสามารถเข้ามาช่วยกันได้เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกทาง ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจครับ

สนใจการตรวจสุขภาพสอบถามได้ที่ healthlabclinic

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความอื่น ๆ