โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ + (std+)

Sexually Transmitted Diseases Plus ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบ พลัส

Sexually Transmitted Diseases Plus ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบ พลัส สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ และเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกเชื้อที่มีความสัมพันธ์ กับการติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์

ตรวจ ภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อโควิด Covid 19 Antibody

ตรวจภูมิคุ้มกัน Covid-19-Antibody

ถ้าอยากรู้ว่าวัคซีนที่ฉีด กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้มาก-น้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ หรือประสิทธิภาพการป้องกัน เรามีการตรวจที่บอกคุณได้ ด้วยการตรวจ 3 วิธี

ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance)

ภูมิแพ้ อาหารแฝง Food-Intolerance

ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance) คือ อาการแพ้อาหาร ที่เกิดจากปฏิกิริยาในร่างกายที่ทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีชนิด IgG ขึ้นมา แล้วทำร้ายตัวเอง