fbpx
Follow us :
การหายใจ แบบโยคะ

ลมหายใจ ตอนแรก

โอ้โหเงียบหายไปกันไปนานเลยนะคะ เป็นความผิดของครูเกรซเอง ที่มัวแต่ยุ่งงานเหนือ เสือใต้จนลืมเขียนบทความไปเลยทั้งที่ค้างเรื่องสำคัญซะด้วย สำคัญชนิดที่ว่า ถ้าขาดสิ่งนี้ไป เราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ แน่นอน บทความครั้งที่ 5 นี้ เราจะพูดถึง ‘ลมหายใจ’ กันต่อ

หนที่แล้ว เราได้แบ่งประเภทของลมหายใจเป็น 3 อย่าง ดังนี้

 • การหายใจด้วยหน้าท้อง
 • การหายใจด้วยทรวงอก
 • การหายใจในชีวิตประจำวัน
 • จากนั้นเรามาดูรูปประกอบ ท่าการหายใจทั้ง 3 แบบ

การหายใจด้วยหน้าท้อง

P2
P1

การหายใจด้วยทรวงอก

YOGA

การหายใจในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิต ระบบหายใจทำงานเอง อัตโนมัติ แต่มนุษย์เราสามารถที่จะสั่ง ควบคุม การหายใจได้บ้างเล็กน้อย หรือที่เรียกกันว่า ปราณายามะ

ปราณายามะ คือ

 • การควบคุมลมหายใจให้ช้าลงๆ
 • จนกระทั่งลมหายใจสม่ำเสมอ เบา สงบ
 • จนกระทั่งสามารถสังเกตช่องว่างระหว่างลมหายใจได้อย่างชัดเจน
 • ซึ่งส่งผลให้จิตสงบ อารมณ์มั่นคง

เพื่ออะไร?

 • ปตัญชลีกล่าวว่าคุณประโยชน์ของปราณายามะสามารถทำลายอวิชชาที่เคลือบจิต นำเราออกจากความมืดมิด ไปสู่การหยั่งรู้ตนเอง
P5

การฝึกลมหายใจ

ฝึกในท่านั่ง

 • เริ่มจากการสังเกตุลมหายใจตนเองสักครู่
 • หายใจหน้าท้อง เข้าท้องพอง ออกท้องแฟบ 10 รอบ
 • หายใจทรวงอก เข้าแอ่นอก ยกไหล่ ออกทรวงอกปิด 10 รอบ
 • หายใจ 1 ต่อ 2 (เช่น เข้า 5 ออก 10 วินาที) 10 รอบ
 • หายใจสลับรูจมูก 10 รอบ
 • หายใจอุชชายี เปล่งเสียงในลำคอ 10 รอบ
 • ปิดท้าย นั่งสงบสักครู่

เรื่องของลมหายใจยังไม่หมดนะ ยิ่งพูดยิ่งละเอียด เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต คราวหน้า ครั้งที่ เรามาว่าเรื่องปราณายามะกันต่อ ก่อนจบบทความนี้ คุณได้ถามตัวเองวันนี้หรือยังว่า “วันนี้เราหายใจดีแล้วหรือยัง ?”

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Sexually Transmitted Diseases Plus
ซิฟิลิส
Syphilis
1
Long COVID ชุดตรวจสุขภาพ หลังติดโควิด

บทความยอดนิยม

ซิฟิลิส
Syphilis
Long COVID
Long COVID
ให้ยีนบอกวิธีลดน้ำหนัก
Weight Sensor ตรวจยีน บอกวิธีลดน้ำหนัก
มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา
เลือกช่องทางนัดหมาย