กิน โปรตีน แค่ไหน…พอ

ทาน โปรตีน เท่าไรถึงเพียงพอ

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรกิน โปรตีน แค่ไหน ถึงจะไม่ขาด-เกิน …ซึ่งแต่ละคนจะมีความต้องการ โปรตีน ที่ไม่เท่ากัน