น้ำมะพร้าวมีดีตรงไหน

สืบเนื่องจากข่าวเรื่องดื่มน้ำมะพร้าวอ่อน …. น้ำมะพร้าวไม่ใช่เป็นที่นิยมเฉพาะในบ้านเราเท่านั้น ...