รักกัญชง หรือหลงกัญชา

บางคนรักกัญชง บางคนอาจจะหลงกัญชา เรื่องของกัญชง-กัญชา ที่หลายคนยังไม่รู้บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่กัญชา ...