เค็ม ไม่เค็ม ก็มีโอกาสเป็น “โรคไต” ได้อยู่นะ

ไตของเรามีรูปร่างคล้ายถั่ว อยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านหลังทั้ง 2 ข้าง โดยปกติหน้าที่ของไตคือช่วยปรับโซเ...