Metabolic Panel

Metabolic Panel ตรวจเพื่อดูระบบการเผาผลาญ

Metabolic Panel ตรวจเพื่อดูระบบการเผาผลาญ สำหรับ ผู้ที่อยากเช็ค หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยและการเผาผลาญในร่างกาย

ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง +(F Health Plus )

Female Health Plus ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง

Female Health Plus ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้หญิง อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีความเสี่ยง หรือ มีประวัติติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือคู่นอนมีความเสี่ยง

ตรวจสุขภาพ ทั่วไป + (General Check Plus)

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน

ตรวจสุขภาพ ผู้ชาย (M Health)

Male Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้ชาย

Male Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้ชาย สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้ชาย อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง

ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง (F Health)

Female Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง

Female Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้หญิง อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง