ทำไมตรวจเชื้อ HPV สาเหตุมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะได้

ในปัจจุบัน เรามีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ หลายท่านมีความสงสัยว่า ทำไมปัสสาวะของผู้หญิงถ...