5 อันดับโรคประจำตัวที่เสี่ยงเสียชีวิตหลังติดเชื้อ Covid-19

ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราสู้รบกับเชื้อโควิด19 จนทำให้เห็นสถิติต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด ได้ข...