อาหารผิว

เมื่อก่อนผู้เฒ่าผู้แก่มักจะบอกว่าคนที่ผิวสวยคือที่มีบุญบารมี ดังนั้นต้องหมั่นสร้างบุญจะได้ผิวสวย แต่...