เค็ม ไม่เค็ม ก็มีโอกาสเป็นโรค ไต ได้อยู่นะ

หน้าที่ของไตคือช่วยปรับโซเดียมในร่างกายให้สมดุล

หน้าที่ของไตคือช่วยปรับโซเดียมในร่างกายให้สมดุล แต่หากร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกิน…จนไตไม่สามารถขับออกได้ทัน ก็จะเกิดโซเดียมสะสมในเลือดสูง