Work Age

Work Age ชุด ตรวจสุขภาพ วัยทำงาน

Work Age ชุด ตรวจสุขภาพ วัยทำงาน สำหรับ หนุ่มสาว วัยทำงาน ช่วงอายุ 25 – 40 ปี ผู้ที่รักการดูแลสุขภาพ

Thyriod

ตรวจไทรอยด์-Thyroid-Function-Test

เช็คความผิดปกติของต่อม ไทรอยด์

Marriage Package

Marriage Package ชุดตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

Married Package ชุดตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน สำหรับ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะแต่งงาน และ เตรียมตัวสำหรับเจ้าตัวน้อย

Allergy Test 44 Items ตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ เป็นการตรวจหาสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือภูมิแพ้ทั้งหมด 44 รายการ จากการแพ้แบบเฉียบพลัน หรือ เกิดอาการทันที หลังจากสัมผัส 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

Sexually Transmitted Diseases

Sexually Transmitted Diseases ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Sexually Transmitted Diseases ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รายการตรวจพื้นที่แนะนำ สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ จากการมีเพศสัมพันธ์

M Health

Male Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้ชาย

Male Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้ชาย สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้ชาย อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง

F Health

Female Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง

Female Health ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้หญิง อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง

General Check

General Check ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป

General Check ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป รายการตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ