ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง +(F Health Plus )

Female Health Plus ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง

Female Health Plus ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้หญิง อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีความเสี่ยง หรือ มีประวัติติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือคู่นอนมีความเสี่ยง

ตรวจสุขภาพ ทั่วไป + (General Check Plus)

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน

Uric ไม่ได้ตรวจแค่ว่าเป็น โรคเกาต์

ยูริก ไม่ใช่แค่เกาต์

การตรวจหาปริมาณ กรดยูริก Uric ในเลือด ช่วยในการ วินิจฉัย ว่าเป็น โรคเกาต์ หรือเปล่า แต่มันไม่ใช่แค่นั้น ระดับยูริก ในเลือดยังช่วยบอกความผิดปกติของ ไต ได้ด้วย

รายการตรวจ การทำงานของ ไต (Kidney Function)

Kidney Function ตรวจการทำงานของไต

Kidney Function ตรวจการทำงานของไต สำหรับ ผู้ที่ทานอาหารรสจัด โดยเฉพาะ รสเค็ม หวาน หรือ อาหารที่มี โซเดียมสูง ผู้ป่วยโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ผู้ที่ต้องการตรวจติดตามการรักษา