fbpx

Category: โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการตลาด

ตรวจสุขภาพ 0

อยากตรวจสุขภาพ เริ่มตรวจอะไรดี

อยาก #ตรวจสุขภาพ แต่ไม่รู้ว่าจะตรวจบ้างอะไรบ้าง ?อีกหนึ่งคำถามที่เรามีคำตอบให้คุณ การตรวจสุขภาพชุด G...

ตรวจโควิด 0

ลงทะเบียนตรวจโควิด

ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนตรวจโควิดกับเรา รบกวนอ่านข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะคะ… การตรวจโควิดของเราเป็นกา...

0

ตรวจสุขภาพเป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็ก

ทำไมต้องมีบริการตรวจเลือด ตรวจสุขภาพเป็นองค์กร เพราะบางหน่วยงานมีพนักงานน้อย มีกันอยู่ไม่กี่คน ไม่มี...

0

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบองค์กร Urine HPV DNA

ความในใจผู้หญิงหลายคน “ไม่ใช่ไม่อยากตรวจมะเร็งปากมดลูก…แต่สำหรับผู้หญิงเรา การที่ต้องไป&...