ไขมัน ตอนแรก

ผมมีเรื่องที่หลายๆ ท่านน่าจะรู้จักกันมาฝาก เรื่องของ “ไขมัน” ครับ ซึ่งในฉบับนี้จะเป็นเรื่องของ ไขมัน...