fbpx

HealthLab Blog

ตรวจสุขภาพทั่วไป 0

ตรวจสุขภาพทั่วไป

เมนูตรวจสุขภาพทั่วไป รายการตรวจสุขภาพพื้นฐานที่ไม่ว่า ชาย หรือหญิง วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ที่สนใจ และรัก...

ตรวจสเปิร์ม 0

ตรวจสเปิร์ม

เป็นการตรวจวิเคราะห์สเปิร์ม ประกอบด้วย– นับจำนวนสเปิร์ม– กรด-ด่างในน้ำอสุจิ– ปริมา...

ตรวจตั้งครรภ์ 0

ตรวจการตั้งครรภ์ จากเลือด

รายการตรวจตั้งครรภ์จากเลือด (Beta HCG) เหมาะสำหรับผู้ที่อยากรู้ผลเร็ว หรือใช้ยืนยันความมั่นใจหลังการ...

ฟอกไต 0

โรคไต Ep.3

EP.3 สุดท้ายเรื่องไต ทุกท่านคงได้ยินจนชินหูเรื่องฟอกไตโอ๊ะ! แล้วเป็นโรคไตต้องฟอกไตเมื่อไหร่กัน โรคไต...

โรคไต

โรคไต Ep.2

เล่าต่อเรื่องโรคไต EP.2แน่นอนว่าหากเป็นโรคไตแล้วอาหารบางอย่างก็ย่อมต้องหลีกเลี่ยง ⏭งดอาหารรสเค็มเพรา...

โรคไต

โรคไต Ep.1

ว่าด้วยเรื่องของไต…EP.1 เชื่อว่าหลายคนมีความสุขกับการได้กินอาหารอร่อยๆถูกรสถูกปากไม่ว่าจะเครีย...

ภูมิแพ้ กับภูมิแพ้อาหารแฝง

ความแตกต่างระหว่างภูมิแพ้ กับภูมิแพ้อาหารแฝง

เคยสงสัยไหม ?  ทำไมกินอาหารชนิดเดียวกันแต่ทำไมบางคนเกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ในขณะที่บางคนไ...

นิ๋วในทางเดินปัสสาวะ

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ หมายถึง ผลึกที่ตกตะกอนจากการขับของเสียในร่างกายผ่านการกรองของไต โดยผลึกที่พบมีห...

Heat Stroke

ฮีทสโตรก (Heat Stroke)

ด้วยสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดปัญสุขภาพตามมาโดยเฉพาะ Heat stroke หรือโรค...

โรคที่มากับหน้าร้อน

โรคที่มากับหน้าร้อน

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว บางพื้นที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส...