ทำไมต้องงดอาหารก่อนมาตรวจเลือด

ทำไมต้องงดอาหารก่อนตรวจเลือด

“ทำไมต้อง งดอาหาร ก่อนมา ตรวจเลือด” เป็นเรื่องที่หลายท่านคงเคยสงสัยกัน แล้วถ้าไม่งดละ สามารถตรวจสุขภาพได้หรือไม่ วันนี้ผมเลยอยากมาอธิบายเหตุผลให้ฟังครับ เพื่อการเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพที่ถูกต้อง

โยคะ

เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการฝึกโยคะ

Homocysteine กับ โรคหลอดเลือดหัวใจ

Homocysteine ตัวชี้วัดความเสี่ยงการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ

Homocysteine ตัวชี้วัดความเสี่ยงการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ คือ การตรวจเลือดหาระดับ Homocysteine ซึ่งเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่ง ที่จะเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตัวใหม่