กิน โปรตีน แค่ไหน…พอ

ทาน โปรตีน เท่าไรถึงเพียงพอ

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรกิน โปรตีน แค่ไหน ถึงจะไม่ขาด-เกิน …ซึ่งแต่ละคนจะมีความต้องการ โปรตีน ที่ไม่เท่ากัน

กิน โปรตีน มีประโยชน์ อย่างไร?

โปรตีน มีประโยชน์อย่างไร

โปรตีน คือสารอาหาร 1 ใน 5 ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายคนเรา เพราะภายในร่างกายประกอบด้วยโปรตีนถึง 80%
โดยมีหน่วยย่อยที่เรียกว่า กรดอะมิโน เป็นตัวทำงาน