Syphilis

ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท […]

Nutrigenesis

Nutrigenetics

การศึกษาหายีนหรือพันธุกรรม ที่สอดคล้องกับอาหารหรือสารอา […]