ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance)

ภูมิแพ้ อาหารแฝง Food-Intolerance

ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance) คือ อาการแพ้อาหาร ที่เกิดจากปฏิกิริยาในร่างกายที่ทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีชนิด IgG ขึ้นมา แล้วทำร้ายตัวเอง