NAAT คืออะไร

NAAT คืออะไร

[:th]จากบทความครั้งที่แล้ว (HIV ตรวจแบบไหนดี) ดิฉันคาดว่าคุณผู้อ่านที่รักหลาย ๆ ท่านน่าจะสามารถคลายความสงสัยในการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ[:]