NAAT คืออะไร

จากบทความครั้งที่แล้ว (HIV ตรวจแบบไหนดี) ดิฉันคาดว่าคุณผู้อ่านที่รักหลาย ๆ ท่านน่าจะสามารถคลายความสงสัยในการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ

Read More

เฮลท์แลบ คลินิก ตรวจเลือด

เฮลท์แลบคลินิก ให้บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพเป็นกลุ่ม รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และการแปลผลตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ โดยให้บริการทั้งใน และนอกสถานที่

Read More