fbpx
Follow us :
ยีนกลายพันธ์

ยีนกลายพันธ์

“ยีน กลายพันธุ์” เคยได้ยินคำนี้ไหม?

การกลายพันธุ์ของยีนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดลักษณะใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระตุ้น เมื่อเกิดการกระตุ้นบ่อยครั้งก็อาจทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น รังสี สารเคมี บุหรี่ ฯลฯ หรือ เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม งานวิจัยพบว่าคุณสมบัติทางพันธุกรรมอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้มากกว่าปกติ นั่นอาจจะอธิบายได้ว่า  ทำไมบางคนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็เป็นมะเร็งได้

กระบวรการเกิดการกลายพันธุ์นั้นมีกระบวนการที่ซับซ้อน นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนหรือโครโมโซม ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของเซลล์ ทำให้เซลล์มีการเจริญผิดไปจากปกติ  

ยีน คือ เป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่พอหลายๆยีนมารวมกันเป็นดีเอ็นเอ (DNA) ดีเอ็นเอเป็นส่วนประกอบหลักของโครโมโซม

ยีนและโครโมโซมเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆทางพันธุกรรม เช่น สีตา สีผม สีผิว และควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย ลักษณะเหล่านี้ที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ โครโมโซมอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์นั่นแสดงว่ามีโครโมโซมอยู่ทุกๆส่วนของร่างกาย  ในคนปกติ 1 เซลล์จะมีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ หรือ  46 แท่ง ซึ่ง 46 แท่งนี้ ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อ (23 แท่ง)  และอีกครึ่งหนึ่งมาจากแม่ (23 แท่ง)  ด้วยเหตุนี้ลูกจึงมีลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อ และบางอย่างเหมือนแม่ พร้อมทั้งหากเรามียีนกลายพันธุ์ก็สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้เช่นกัน

ดังนั้น หากเราไม่มีการควบคุมโรคที่ดีไปกว่าการป้องกันตัวเองตั้งแต่แรก หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับมันมาไม่ได้

ก็น่าจะเป็นการตั้งรับเป็นวิธีที่ดีที่สุด

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถตรวจดูความผิดปกติต่างๆในระดับยีนได้ รับรองนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์แน่ เรามีนวัตกรรมที่สามารถตรวจหาความผิดปกติระดับยีนและโครโมโซมได้ นั่นคือ

  1. Cell Max DNA Genetic Cancer Risk Test เนื่องจากยีนมะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ผู้ที่มียีนมะเร็งที่ได้รับมาทางพันธุกรรมจึงมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่น  Cell Max สามารถตรวจหามะเร็งได้ทั้งหมด 25 ชนิด จากการตรวจยีน 98 ยีน
  2. Qualifi Prenatal Test และ Mom Guard เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยการเจาะเลือดมารดา ซึ่งใช้เทคโนโลยี NGS (Next generation sequencing) ในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของทารกที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดของมารดาในขณะตั้งครรภ์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ความผิดปกติของกลุ่มอาการดาวน์ อาการเอ็ดเวิร์ด กลุ่มอาการพาทัว ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ และสามารถบอกเพศได้อีกด้วย
  3. EnfantGuard 2.0 คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกแรกเกิด เป็นการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงว่าทารกมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติของโครโมโซมบางชนิดหรือไม่ ด้วยการเจาะเลือดเพียงเล็กน้อย สามารถตรวจวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บนโครโมโซมมากกว่า 6,000,000 ตำแหน่ง ครอบคลุมความผิดปกติทางพันธุกรรมต่างๆได้มากกว่า 250 ชนิด เช่น ความบกพร่องทางสติปัญญา  โรคออทิสติก หรือ โรคสมาธิสั้น เป็นต้น

ตรวจแล้วช่วยอะไร?

  • ช่วยในการวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมของโรค
  • ช่วยวางแผนการรักษา
  • ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ถูกต้อง
  • ช่วยวางแผนการเงิน
  • ช่วยในการวางแผนครอบครัวในการมีบุตรเพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำในครอบครัว
  • ช่วยให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่ทันท่วงที  ซึ่งหากแก้ไขตรงจุดโอกาสหายหรือเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็จะมีมากกว่า
  • จะได้ปรับเปลี่ยนการพฤติกรรมการดำรงชีวิต

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั้นจริง! แต่หากเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงโรคที่อาจรับมาทางพันธุกรรมได้ล่ะก็… แน่นอนว่าเราย่อมต้องการวิธีการรักษาและป้องกันที่ดีที่สุด การรู้สาเหตุย่อมทำให้การรักษาและป้องกันนั้นตรงจุดที่จะส่งผลให้การรักษาหายนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่า อย่ามัวรอช้า ชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียว เมื่อเราสามารถเสียเงินซื้อสิ่งที่เรารักและปรารถนามันได้ไม่ว่าจะแพงแค่ไหน ลองเปลี่ยนเป็นซื้อชีวิตเราและคนที่เรารักมันคุ้มกว่าไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิตามิน-แร่ธาตุ-โลหะหนัก
Essential Trace Element & Heavy metal
99
CPK สำคัญไฉน
ภูมิคุ้มกันหมู่
ภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity)

บทความยอดนิยม

ซิฟิลิส
Syphilis
Long COVID
Long COVID
ให้ยีนบอกวิธีลดน้ำหนัก
Weight Sensor ตรวจยีน บอกวิธีลดน้ำหนัก
มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย
เฮลท์แลป สาขา อ่อนนุช
เฮลท์แลป สาขา หัวหิน
นุชรัตน์เฮลท์แลป สาขา หัวนา
เลือกช่องทางนัดหมาย