ตรวจสุขภาพ ทั่วไป + (General Check Plus)

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน

ตรวจ ภูมิแพ้ 44 รายการ (Allergy Test 44 Items)

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ เป็นการตรวจหาสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือภูมิแพ้ทั้งหมด 44 รายการ จากการแพ้แบบเฉียบพลัน หรือ เกิดอาการทันที หลังจากสัมผัส 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง