F Health Plus

Female Health Plus ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง

Female Health Plus ชุด ตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้หญิง อายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มะเร็ง เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีความเสี่ยง หรือ มีประวัติติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือคู่นอนมีความเสี่ยง

General Check Plus

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส

General Check Plus ชุด ตรวจสุขภาพทั่วไป แบบ พลัส สำหรับ ผู้รักการดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีพันธุกรรม หรือประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน

Uric คืออะไร

Uric คืออะไร

การตรวจหาปริมาณกรดยูริก Uric ในเลือด ช่วยในการวินิจฉัยว […]

FBS (Fasting Blood Sugar)

เบาหวาน Fasting Blood Sugar

เวลาที่เราไปตรวจสุขภาพ ตัวแรกๆเลยที่เราอยากจะรู้ อยากจะ […]

Work Age

Work Age ชุด ตรวจสุขภาพ วัยทำงาน

Work Age ชุด ตรวจสุขภาพ วัยทำงาน สำหรับ หนุ่มสาว วัยทำงาน ช่วงอายุ 25 – 40 ปี ผู้ที่รักการดูแลสุขภาพ