Sexually Transmitted Diseases Plus

Sexually Transmitted Diseases Plus ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบ พลัส

Sexually Transmitted Diseases Plus ชุด ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบ พลัส สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ และเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกเชื้อที่มีความสัมพันธ์ กับการติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์

Metabolic Panel

Metabolic Panel ชุดตรวจดูระบบเผาผลาญ

Metabolic Panel ตรวจเพื่อดูระบบการเผาผลาญ สำหรับ ผู้ที่อยากเช็ค หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยและการเผาผลาญในร่างกาย

Married Package

Married Package ชุดตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

Married Package ชุดตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน สำหรับ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะแต่งงาน และ เตรียมตัวสำหรับเจ้าตัวน้อย

Allergy Test 44 Items ตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ เป็นการตรวจหาสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือภูมิแพ้ทั้งหมด 44 รายการ จากการแพ้แบบเฉียบพลัน หรือ เกิดอาการทันที หลังจากสัมผัส 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง