ตรวจ ภูมิแพ้ 44 รายการ (Allergy Test 44 Items)

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ

Allergy Test 44 Items การตรวจภูมิแพ้ 44 รายการ เป็นการตรวจหาสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือภูมิแพ้ทั้งหมด 44 รายการ จากการแพ้แบบเฉียบพลัน หรือ เกิดอาการทันที หลังจากสัมผัส 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง