ตรวจการตั้งครรภ์

ตรวจการตั้งครรภ์

ตรวจการตั้งครรภ์ นั้นเป็นการตรวจวัดระดับของฮอร์โมน hCG (human Chorionic Gonadotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากรกของทารก สามารถตรวจพบได้ทั้งในเลือด และปัสสาวะของหญิงที่กำลังตั้งครรภ์

ทำไมต้องงดอาหารก่อนมาตรวจเลือด

ทำไมต้องงดอาหารก่อนตรวจเลือด

“ทำไมต้อง งดอาหาร ก่อนมา ตรวจเลือด” เป็นเรื่องที่หลายท่านคงเคยสงสัยกัน แล้วถ้าไม่งดละ สามารถตรวจสุขภาพได้หรือไม่ วันนี้ผมเลยอยากมาอธิบายเหตุผลให้ฟังครับ เพื่อการเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพที่ถูกต้อง