คลินิกแลป หรือ คลินิกเทคนิคการแพทย์คืออะไร

คลินิก แลป เทคนิคการแพทย์ ตรวจเลือด

คลินิกแลป คือ คลินิกที่ให้บริการการตรวจสุขภาพโดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ รวมถึงการตรวจสารคัดหลั่ง ต่าง ๆ จากร่างกาย เป็นการยกห้องปฏิบัติการ หรือ ห้องตรวจเลือด ในโรงพยาบาลออกมาอยู่ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อทำงานในส่วนนี้โดยเฉพาะ เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และ เป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ