ไขมัน ตอนแรก

ไขมัน

ผมมีเรื่องที่หลายๆ ท่านน่าจะรู้จักกันมาฝาก เรื่องของ “ไ […]