โรคไต Ep.1

ว่าด้วยเรื่องของไต…EP.1

เชื่อว่าหลายคนมีความสุขกับการได้กินอาหารอร่อยๆ
ถูกรสถูกปาก
ไม่ว่าจะเครียดแค่ไหนก็หายเครียดได้หากได้กินของที่ชอบ 
.
📝นักวิจัยหลายๆประเทศจึงได้ทำวิจัยอย่างจริงจังกับความรู้สึกของคนที่เป็นโรคไต
.
.
ทำให้ทราบว่าคนที่เป็นโรคไตแทบไม่มีความสุขหลงเหลืออยู่เลย ขาดการเข้าสังคมเพราะอาหารการกินค่อนข้างลำบาก
อันนี้ก็กินไม่ได้ อันนั้นก็ไม่ควรกิน ใช้ชีวิตลำบาก อาหารที่ชอบก็กินเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้
.
🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️รู้มั้ย ???
คนไทยเป็นโรคไตประมาณ 15 ล้านคน
เป็นโรคไตเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 7,800 ราย
เป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน
เป็นโรคไตระยะสุดท้ายประมาณ 2 แสนคน

❌❌❌สาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 70
เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง

🍔ด้วยพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทำให้พบคนเป็นโรคไตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งพบโรคไตในเด็กด้วย

🍟การทานอาหารที่มีรสเค็ม รสจัด อาหารฟาสต์ฟูด ขนมขบเคี้ยว การทานยาต่อเนื่อง ล้วนแล้วแต่ทำให้เป็นโรคไตได้ทั้งสิ้น

Facebook Messenger