โรคตับจากแอลกอฮอล์

โรคตับ จากแอลกอฮอล์

“ ตับ ” เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนรองจากสมอง เนื่องจากตับมีหน้าที่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในระบบเผาพลาญและการย่อยอาหาร การควบคุมระดับน้ำตาลและคลอเลสเตอรอลในเลือด การช่วยร่างกายในภาวะติดเชื้อ และการช่วยกรองสารพิษออกจากร่างกาย เป็นต้น

ในปัจจุบันการดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกสาเหตุหลักที่พบมากที่ทำให้เกิดโรคตับเรื้อรัง การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่ตับตั้งแต่การมีไขมันสะสมในตับจนกลายเป็นตับแข็ง เนื่องจากในภาวะปกติตับสามารถที่จะซ่อมแซมและฟื้นฟูเองได้ แต่การดื่มแอลกอฮอล์ได้ปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานจะทำให้เซลล์ตับบางส่วนตายลง จนตับเกิดความเสียหายและไม่สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้ตามเดิม

โรคตับจากแอลกอฮอล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ตามพยาธิสภาพและการดำเนินของโรค ได้แก่

            1.ภาวะไขมันสะสมในตับ พบได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการและตับสามารถกลับมาสภาพเดิมได้หลังหยุดดื่มในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

            2.โรคตับอักเสบ สามารถเกิดได้ทั้งในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆเป็นระยะเวลานานและผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆแต่ในระยะเวลาสั้น เช่น การดื่มหนักรวดเดียวในคราวเดียว ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการตับอักเสบเฉียบพลัน ในบางรายตับสามารถกลับไปเป็นปกติได้ แต่บางรายก็รุนแรงจนทำให้เป็นตับแข็งหรือเสียชีวิต

            3.โรคตับแข็ง เมื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคตับจากแอลกอฮอล์ มีการดำเนินไปของโรคจนเป็นโรคตับแข็ง จะไม่สามารถรักษาให้กลับเป็นปกติได้ ทำได้เพียงเลิกดื่มเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตับที่อาจเพิ่มขึ้นได้เท่านั้น

แนวทางการรักษาและการป้องกัน

การรักษาผู้ป่วยโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์มีหลากหลายวิธี ได้แก่ การให้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์และยาในกลุ่มแอนตี้ไซโตไคน์เพื่อลดความอยากแอลกอฮอล์และลดการกลับมาดื่มอีกของผู้ป่วย การรักษาควบคู่กับการดูแลภาวะโภชนาการ หรือแม้แต่การปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งนี้วิธีการรักษาในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรค

อย่างไรก็ตามก่อนที่โรคจะดำเนินไปจนถึงระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ว วิธีรักษาและป้องกันการเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดก็คือการเลิกดื่มสุราและแอลกอฮอล์ นอกจากจะเป็นผลดีต่อตับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้วยังเป็นผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของตนเองอีกด้วย

#คลินิก#แลบ#ตรวจ#เลือด#ปัสสาวะ#ร่างกาย#สุขภาพ#ประจำปี#ใบสั่ง#แพทย์#ก่อนเข้างาน#สมุทรสาคร#มหาชัย#ทีแอลซี#เฮลท์แลบ#ประจวบคีรีขันธ์#หัวหิน#หัวนา

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Facebook Messenger
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x