โปรเดือนแห่งความรัก

สุขภาพทั่วไป

ตรวจสุขภาพทั่วไป 13 รายการ

รายการตรวจสุขภาพพื้นฐานที่ไม่ว่า ชาย หรือหญิง วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ที่สนใจ และรักการดูแลสุขภาพก็สามารถตรวจได้ เพราะประกอบไปด้วยรายการตรวจหลักที่จำเป็น

 1. ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) 
 2. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine analysis)
 3. หาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 
 4. ระดับไขมันในเลือด ทั้ง 4 รายการ Cholesterol,Triglycerides,HDL,LDL
 5. การทำงานของไต 2 รายการ BUN,Creatinine
 6. ตรวจเอนไซม์การทำงานของตับ 3 รายการ AST, ALT, ALP
 7. การตรวจหาความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ (Uric acid )

อ่านเพิ่มเติมคลิก เมนูสุขภาพทั่วไป

 

ตรวจสุขภาพก่อนสมรส

เพื่อวางแผนการมีบุตรและความปลอดภัยทั้งจากพ่อ แม่ และบุตรจากการมีเพศสัมพันธ์

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 2. ตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh
 3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 รายการ ประกอบด้วย หาเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซิฟิลิส
 4. ตรวจโรคธาลัสซีเมีย เพื่อหาสาเหตุของโลหิตจาง
 5. ตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน เพื่อความปลอดภัยของเด็กขณะตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก

อ่านเพิ่มเติมคลิก ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ก่อนการมีลูก หรือ ก่อนมีเจ้าตัวน้อยควรเตรียมตัวอย่างไร