ผู้ทีสนใจสุขภาพ มกราคมนี้มี แคมเปญจ ชวนกันรักสุขภาพมาฝากครับ

สำหรับผู้ที่มาตรวจ 2 ท่านขึ้นไป ท่านที่ 2 รับส่วนลดทันที 50% ครับ โดยลดสูงสุดถึง 1,000 บาท ครับ

เมื่อเข้ารับการตรวจ เมนูดังนี้

เมนู 2 สุขภาพทั่วไป         –             950     บาท

เมนู 3 สุขภาพวัยทำงาน   –          1,460     บาท

เมนู 6 สุขภาพคุณผู้ชาย   –           3,400    บาท

เมนู 7 สุขภาพคุณผู้หญิง  –           3,960     บาท

การเตรียมตัวก่อนตรวจ ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมงก่อนตรวจครับ

สนใจสอบถามได้ครับ 032-515920 หรือ 094-494-5649