รณรงค์ การบริจาคเลือด สำหรับผู้ที่มีหมู่เลือดพิเศษ

ร่วมรณรงค์การบริจาคเลือด สำหรับผู้ที่มี หมู่เลือดพิเศษ

จากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการขาดแคลนเลือดสำหรับผู้ป่วย อยู่บ่อยครั้งจน 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการขาดแคลน หมู่เลือดพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ที่มี หมู่เลือด Rh- โดยเฉพาะ หมู่เลือด O Rh- ซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยจะพบได้อยู่ที ร้อยละ 0.3 % หรือ 1,000 คนจะพบได้ 3 คน (ข้อมูลจากทางสภากาชาดไทย http://www.facebook.com/ThaiRedCross?ref=stream) ทำให้มีปัญหาขาดแคลนอย่างมาก ผมจึงได้ติดต่อสอบถามไปทาง กาชาดหัวหินว่าจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเก็บข้อมูลของผู้ที่มี หมู่เลือดพิเศษ อีกทางนอกเหนือจากปัจจุบันที่ทางกาชาดได้ทำอยู่แล้ว ในเบื้องต้นไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้นส่วนตัวผมจึงอยากออกมาช่วยรณรงค์ ในเรื่องของการรู้จักหมู่เลือดของตนเอง เพื่อการดูแลตัวเองในยามฉุกเฉิน และการบริจาคเลือดกับผู้ทีมีหมู่เลือดพิเศษครับ
วิธีการคือ ถ้าท่านที่สนใจตรวจดูหมู่เลือดของตนเองทั้งหมู่เลือด ABO และหมู่เลือด Rh เพื่อเป็นข้อมูลหรือเพื่อการบริจาคเลือด หากมาตรวจกับทางผมแล้วพบว่า เป็นหมู่เลือดพิเศษ คือ Rh- ผมจะตรวจให้ “ฟรี” ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ โดยมีเงื่อนไขว่า ผมจะขอเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมส่งไปทางสภากาชาดโดยที่ผมได้นำเสนอไว้คือที่ งานบริการโลหิต กาชาดหัวหิน ครับ สำหรับท่านที่ตรวจแล้วไม่ใช่หมู่เลือดพิเศษ ทางเราจะคิดค่าบริการแค่ 120 บาทจากทั้งหมด 160 บาทครับ

โดยท่านที่สนใจจะรับบริการสามารถรับบริการได้ที่
give blood

1. มหาชัย ทีแอลซี คลินิกแลบ อยู่ที่มหาชัย

เบอร์ติดต่อ 087-507-9829
2. เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ อยู่ที่หัวหิน
เบอร์ติดต่อ 094 494 5649

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องของหมู่เลือด
หากท่านที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองหมู่เลือดอะไร สามารถฝากข้อมูลหรือเข้ามาพูดคุยได้ที่ ข้อมูลผู้มีหมู่เลือดพิเศษ

กรณีฝากข้อมูล สามารถให้ไว้ได้ทั้ง email และเบอร์ติดต่อครับ

หมายเหตุ : หากมีคลินิกแล็บ หรือคลินิกตรวจเลือด อื่นๆ สนใจในการรณรงค์ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับ แต่ต้องเรียนก่อนว่าการจัดการในเรื่องนี้เป็นส่วนภาคเอกชน ซึ่งทางทีมงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกันเอง ดังนั้นลองพิจารณาดูครับ ถ้าคิดว่าเราสามารถเข้ามาช่วยกันได้เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกทาง ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจครับ

สนใจการตรวจสุขภาพสอบถามได้ที่ healthlabclinic